2009 Fırat İnovasyon Yılı

“İnovasyonun bilim ve teknolojinin ekonomik ve toplumsal yarar sağlayacak şekilde yenilenmesi anlamına geldiğini belirten Rektör Prof. Dr. A. Feyzi Bingöl, 2009 yılında Fırat Üniversitesini her anlamda geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Rektör Prof. Dr. A. Feyzi Bingöl, İnovasyon süreci, bilginin ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi olarak tanımlanır. Bu nedenle de teknik, ekonomik ve sosyal süreçlerin oluşturduğu bir bütündür. Kurumların yararına olabilecek her türlü önerinin sistematik şekilde toplanıp, değerlendirilmesi, tüm gelişmiş ülkelerde yirminci yüzyılın başından bu yana uygulanmaktadır. Ancak Dünyada hızla artan rekabet, kurumları giderek daha verimli ve daha etkin çalışmaya yöneltmektedir. Bu durumdan hareketle inovasyon günümüzde çok önemli bir hale gelmiştir. Fırat Üniversitesi’ne yenilikler kazandırmak ve daha ileriye götürme noktasında çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmekteyiz. Bunun için 2009 yılını Üniversitemiz için İnovasyon (yenilik) yılı ilan ettik dedi.” http://www.firat.edu.tr/?Git=AnaSayfa&Haberislem=HaberOku&id=322
Bilhassa sosyal projeler bizim ilgi alanımızdadır. İlgilenenler ile ortak projelere imza atılabilir. Beyin fırtınası ve sağlıklı açılımlara ciddi ihtiyaç vardır.

 

Bir cevap yazın