3.GÖZ’den HAYATIMIZ PROGRAMI TANITIMI

“3.GÖZ’den HAYATIMIZ” İnsanî ve Sosyal Gelişimimize katkıda bulunma gayesiyle, farklı konuları, ilgili konuklarla ele alıp, açılım ve çözüm yolları arayan bir TV programıdır. Dr. Hüseyin Emin SERT’in Yapım ve Yönetimindedir.

Bu program tarihî ve sosyal sorumluluk ihtiyacından doğmuştur. “Çözüm üreten bilim” yaklaşımından beslenmektedir. “3. Göz” hakikat arayışıyla birleşince birçok problem çözüm yoluna girebilir.

Hata, kusur ve eksikleri 3. Göz görür, söylemezse “dil” ve ilgilenmez ise “göz” bile sorumlu olur.

Hedef Kitle; ekran karşısında dinlenirken insan, aile, kurum, toplum ve küresel konularla ilgilenme ve bilgilenme ihtiyacı duyan herkes,

Kendini ekran yolu ile ifade etme ihtiyacı duyanlar, bunu en azından temsilcileri ile yapabileceklerdir.
Sosyal hayat ihmale gelmez. Güzellik ile doldurulmayan sahalar, hoşlanmadığınız şeyler ile doldurulabilir. Çözüm üretilemediğinde problem daha çok büyür, herkesi mağdur edebilir.

Muhtemel Konular:
Eğitim Dosyası, Öğrenci, Öğretmen, Aile, Okul İdaresi, İmtihan Stresi, Okullar, Dershaneler, Verimlilik, Eğitimde Şiddet, vs.

Eğitim Hayatımız; Okul Öncesi Eğitim, İlk Öğretim, Orta Öğretim

Eğitim mi? Öğretim mi?
Yüksek Öğretim (YÖK)
 

Aile İçi İletişim: Eşler arası iletişim, Büyük aile iletişimi, Anne baba çocuk iletişimi, Eş Seçimi ve Evlilik; Gençlerin yaklaşımı, Ailelerin isteği, İsabetli ve doğru evlilik
Çevre: Hava, Işık- Gürültü Kirliliği, Çevre Sorunu, Ağaçlandırma Dosyası

İleriye Dönük Muhtemal Konular

İnternet Kullanımı

Bilginin gücünü kullanabilenin aşamayacağı engel yoktur.

Bilgi ve İletişim İçinde Kaybolma
Arkadaş Ararken Kendini Kaybetme
 

Sanal alem sizi gerçeklerden koparmasın. Maskeler ile iletişim kendinizden uzaklaşmakla sonuçlanabilir.

 

Posta: Mektup, dergi veya gazeteler size ulaşıyor mu? Posta Kutusu kullanımı, Apartman Yönetimi

 

E-Mail, Messenger
Üniversite Sanayi İşbirliği

Bilgi Üretim Merkezi

Günlük Hayatımız

Aile Hayatımız

Kültürel ve Dini Hayatımız

Kurumların Tanıtımı; Kurumlar hedef kitlelerine ulaşabilmeleri, verdikleri hizmet, görev, yetki ve sorumluluk, muhataplar, Nasıl hizmet alınabilir? Kamu Kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları, GönüllüTeşekküller, Meslek Odaları,
Yardımlaşma; Dayanışma, Dilencilik, Borç Para verme,

İşsizlik; Kalkınma, Yatırım, Verimli üretim, vs.

Tarım ve Hayvancılık, Alternatif ürünler, Seracılık, Çiçekçilik, Alternatif üretim, vs.


Perspektif:

Mazi: Neler yapılmış, Tarihi Arka plan nedir?

Hal: Şu andaki durum ve Gerçekler nelerdir?

İstikbal: Proje-Projeksiyon, Kim ile, nasıl, Neler yapılabilir?

Hedef:

Televizyon ve Medyayı “İnsanî ve Sosyal Gelişime” uygun kullanmak

Gaye: Program ve Senaryo Üretimi

Sosyal Dokuyu dikkate alan yapımlar üretmek

Toplum Mühendisliği ile yönetilmeye çalışılan topluma, kendi değerleri açısından ifade imkanı kazandırmak.

İhtiyaca Cevap Veren Konuları gündeme taşımak

Değerler, Çevre, Emniyet, Huzur, Hak ve Hukuka saygılı olmak

Dördüncü Kuvveti yerinde ve ihtiyaca uygun kullanmak

Prime Time (Rating) savaşları içinde kaybolmadan “değer merkezli yaklaşım” sergilemek.

İzleyici bilinci oluşturmak,

Eğlence anlayışımızı değerlerimize uygun şekillendirmek,

Dayatma programlara alternatif üretmek,

Yarışmaların veya dizilerin esiri olmamak.

 

İletişim Hayatımız

Etkili iletişimin temelinde bireyin kendisini tanıması, kendi değerlerinin ve tutumlarının farkında olması ve kendine güven yatar. İyi bir iletişimci ipuçlarını anında görür (jestler, mimikler, beden duruşu) ve onları gerçekçi olarak değerlendirerek verimli iletişime geçer.

Olumlu, dengeli ve tutarlı bir iletişim, uyumlu tutum ve davranışlar için asgari şarttır. İyimser tutum ve davranışlar da huzur ve mutluluğa götürür. Kendi ile iletişimi bozulmuş bir insanın, diğerleriyle uyumlu bir iletişim kurması zordur.

 

Ahlaki ve kültürel değerler, toplumun bütün katmanlarınca dikkate alınmalıdır. Eğitim, medya, aile, iş hayatı, vs. Sokaktaki iletişimlere varıncaya kadar dikkat edilmesi gereken birçok boyutları vardır.

İnanç Alanı

İbadetin Anlamı

Dini Anlamak

Mirasyedi Müslümanlık

İslamî Dünya Görüşü

Ferdî ve Toplumsal Bilincin Güçlendirilmesi ve Canlı Tutulması

 

Bir cevap yazın