Açık İletişim

Açık iletişimi seçerim
Kapıyı açarsanız içeri geçerim
Ben aile reisi bir erim
Sorarsanız bildiğimi derim
24.05.2007 09:11
İkram ederseniz yerim,
Sonunda teşekkür ederim. 09:13
Okuyarak gezen, gezerek okuyan,
Sizi anlayabilecek bir insan,
Kendine özgü, donanımı olan,
Dürüst, ahenkli iletişim kuran,
Zamana yorum getiren, anlayan,

Tutkulu, sentez ve iletişimi seven, insan bulunca
İletişime geç, anla, fazla söze gerek yok bence.

 

Çoğu kez insanların göz göze iletişimden kaçınmalarına neden olan utangaçlıktır, ama sabırla kendimizi geliştirmemiz gerekir. Özgüven sağlıklı iletişimi güçlendirir.
Öz-saygıdan yoksun insanlar genelde kendilerini açığa vurmak istemediklerini hissederler; sanki insanlar gözlerine bakınca ruhlarını görecekmiş gibi hissedebilirler.
Kendi gerçek benliğimizi ne denli saklamaya çalışırsak o denli mutsuz oluruz.

Bundan dolayı, öz benliğimizi ve kişiliğimizi geliştirerek sağlıklı açılımlar yapmalıyız.

Doğru, açık ve dürüst iletişimler geliştirebilir.

Bir cevap yazın