Adalet ve Zulüm

Adalet, her şeyi yerli yerine koymak ve layığı ile muamele etmektir. Zülüm ise eşyayı yerli yerinde kullanmamak, hakkını vermemektir. İnsan ve toplum, adalete verilen değer nispetinde huzurlu olabilir.
Toplumda uygulanan adalet sistemi, ihtiyaç ve beklentileri karşılamaz, kamu vicdanını rahatlatmaz ise sosyal huzur sağlanamaz.
Mahkemelerin verdiği hükümler, maşeri vicdanda makes bulmaz ise o toplumun adalet sitemine itimadı sarsılabilir.
Cezaların caydırıcı olmadığı, adaletin sağlanmadığı, zulmün ön planda olduğu toplumda yaşamak, herkesi tedirgin eder.
Adaletin sağlandığı, zulmün engellendiği yapılar, sağlıklı ve uzun soluklu olabilirler.

Bir cevap yazın