Ahlakî Çöküntü

Küresel mali kriz aslında insanlık krizidir. Bu zamana kadar insanlığa dayatılan madde ile huzur ve mutluluğa erişilebileceği safsatasının çöküşüdür. İzm’lerin sonudur.
İnsanın ihmal edilen manevî yönü ahlakî çöküntü olarak karşımıza çıkmaktadır. İstikbal, insani ve manevi değerleri canlı tutanların olacaktır.
Değerleri yaşayacak ortamların oluşturulup desteklenmesi en büyük insani vazifelerdendir.

Bir cevap yazın