AİLE BÜTÇESI NASIL DÜZENLENİR?

Aile bütçesi ve geçim sistematiği, birçok haneyi derinden etkilemektedir. Bütçe, kişi, aile, kurum, devlet gibi yapılar için önem arz eder.
Aile bütçe ayarlaması; ilk önce kazancın, ya da gelirin miktarının belirlenmesi ile başlar. Çünkü Aile bütçesi gelir-gider dengesinin iyi sağlanması ile ilgilidir.
Ondan sonra:
1- Kaçınılması mümkün olmayan harcamalar. (Kira, taksit, elektrik, vs. gibi), yazılır.
2- Mevsimlik harcamalar (Yeni elbise, odun, kömür, yakacak, ya da yaz için gerekli masraflar) belirlenir,
3- Ailenin rahatını sağlamak için yapılacak harcamalar (Yenilenecek eşya, evde yapılacak değişiklikler, eğlence gibi) belirlenmelidir.
Belirlenen bu rakamların dışına çıkmamak için her ay, aylık harcamaları düzenli bir şekilde yazılır ve buna mümkün olduğunca uymak gerekir.
Eş ve çocuklar da bu bütçe dengesinden haberdar olmalıdır. Hesap edilemeyen bazı harçamalar için tedarikli olunmalıdır. Tasarruf kalemi de bütçenin bir parçası olarak kabul edilmelidir.
“Ayağını yorganına göre uzatmak” deyimi uygulanmalıdır. Tüketim toplumunun çarkları arasında erimemelidir.
Kredi kartının rahat harcama psikolojisinden kurtulmalıdır. Ay sonunda tamamı ödenemeyecek kredi kartı kullanım ve harcaması yapmamalıdır.

 

Bir cevap yazın