Ailesiz Çocuklar

Parçalanan ailelerin veya her ne sebeple olursa olsun ailesiz çocukların sokakta yaşamaya mahkum olması sosyal hukuk devleti anlayışına uygun değildir.
Sokak çocukları isimlendirmesi de çok rencide edicidir. Bu çocukların sadece aileleri yoktur. Ailesiz çocuk isimlendirmesi, ailenin önemine ve gelişim ihtiyacına işaret etmesi açısından da önemlidir.

Bir cevap yazın