Ailevî Gelişim

            Ailevî gelişim, sağlıklı aile içi iletişim ile mümkün olabilir. Aile bireylerinin meşguliyetleri, birbirlerine sevgi, saygı ve sağlıklı etkiletişimleri ailelevi gelişim için gereklidir.

            Toplumun çekirdeği olan ailenin güçlü bir şekilde devamlılığı için ailevî gelişim gereklidir. Aile ocağının sağlamlığı toplumun sağlıklı işleyişinin asgarî şartıdır. Aile ocağı, toplumsal varlığın başlangıcıdır. Aile fertleri, başta karı ile koca ve bunların çocuklarından ibarettir. Bunların karşılıklı görevleri vardır.

Çocuk, küçük yaşlardan itibaren aile içinde değerler ile hemhal olmaya başlar. Ailede verilen eğitim, çocukları derin bir şekilde etkiler. Aile, değer ve ilişkilerin modelini oluşturur. Dilin oluşum ve şekillenmesinde de ailenin büyük önemi vardır. Ailenin dili, çocuk için konuşulan dil olmakta ve aile içi iletişimin kalitesi, dile de yansımaktadır.

Çocuk iyiliğe ve kötülüğe meyyal olduğu gibi, doğruya veya yanlışa da yönelebilir. Çocuğun bu yeteneği, çevresi ve özellikle ailesinin etkisiyle iyiye ya da kötüye doğru yöneleceği gibi, doğruya veya yanlışa da yönelebilir. Bu noktada ailevî gelişim ciddi bir fonksiyon icra edecektir.

Doğuştan getirilen genetik özellikler ve hayatın ilk yıllarındaki yetişme biçimi, aile içindeki iletişim, etkileşim ve yaşam biçimi, bireyin başarı ihtiyacı konusundaki potansiyelinin güçlenerek açığa çıkmasına yahut zayıflamasına neden olabilmektedir. Önemli olan bu potansiyelin açığa çıkarılması, korunması ve geliştirilmesidir. Büyük mücadeleler ile siyasette, sanatta, sporda belirli yerlere gelen kimi değerlerin, gerek kendileri gerekse çevreleri tarafından yeterince korunamamaları, kısa zamanda onları geriye götürebilmektedir.

Ailevî gelişim, devlet ve toplumlarım geleceğini belirleyecek kadar önemli bir konudur.

“Beden sağlığına verilen önem, ruh, gönül ve sosyal sağlığa verilmez ise gerçek sağlığa ulaşmak mümkün değildir.”

Bir cevap yazın