Ayna ile Masa Arasındaki Genç

Kişinin kendini beğenmesi ve yerine göre takdir edebilmesi en önemli ihtiyaçlardandır. Bu durum kişilik oluşumunun en belirgin hale geldiği ergenlik sürecinde kendini daha çok gösterir.
Bazı dönemlerde ergen, kendisini ayna ile masa arasına sıkışmış hissedebilmektedir. Beğenilme ve sevilmme ihtiyacı ile bu durum kendini belirgin hale getirebilir. Aynanın karşına geçip kendi gözlerinin içine derinden bakıp kendi ile yüzleşebilen az insan vardır.
Rehberlik ve danışmanlık sistemi, hayat anlayışının bir parçası haline getirilmeli ve hangi dönemde kişinin, ne tür duygulanımlar yaşayabileceğine dair açılımlar yapılabilmelidir.
Ergenlikte, önce alt bölümde gelişmeler olur, sonra üst bölümdeki gelişmeler söz konusudur.
Ortaöğretim bunalımı, yeteneklerin keşfi, 14 yaş civarındaki hissiyatlar, nöropsikoloji, ayrı ayrı ele alınmayı gerektiren, derin duygulanımların olduğu bir dönemlerdir.
Dersi ve ortamı sevimli hale getirebilmek, eğitim ve başarının sırrıdır. Kendisini değerli hissedebilme ile dersi sevimli hale getirmek, arasında bazen ince bağlar oluşabilir. Herbir ders başarı için önemlidir. Derslerde iyi olmanın yanında ve toplum için de iyi bir birey olma beklenir.
İyi bir birey olabilmek, hayatın her devresindeki insan için önemli bir değer olmalıdır.
Ergenlik, sıkıntıların  daha belirgin yaşandığı dönemdir. Hoşumuza gitmeyen davranışlar bu dönemde daha belirgin olarak açığa çıkar.

Bir cevap yazın