Bakan Olabilmek

Bakanlıklar hükümetin icra organları olarak ciddi görevler yürütmektedirler. Bu görevlerin hedefe uygun beklentileri karşılayan tarzda olabilmesi, ehliyet, liyakat ve profesyonellik ile mümkün olabilir.
Bakan gözün görebilmesi için gerekli ışık ve ortam önem arz eder.
Bakanın müşavirlikleri, bağlı kurumları, ihtiyaca uygun hizmet üretimini ön plana çıkarmalıdır.
Makamlar ve mevkiler geçici, yapılan hizmetler kalıcıdır. Kalıcı olabilmek için bakan, gören ve yapan olabilmelidir.

Bir cevap yazın