Barika-i Hakikat Ekibi

Düşünce kuruluşları, (think tank)lerin -böylemi yazılıyordu?- ön plana çıkıp moda olduğu devirleri yaşıyoruz. Kendi köklerinden beslenmeyen ağacın meyvesi olmaz. Çok etkili ve ve köklü bir beytimiz var.
“Müsademe-i efkârdan, bârika-i hakikat doğar” Yani “fikirlerin çarpışma ve müzakeresinden gerçek kıvılcımları açığa çıkar”
Hakikat ve hikmet, inanan kişinin en önemli sermayesidir. Bu değere erişmek veya onu muhafaza etmek için her türlü tedbir alınmalıdır.
Doğru bilgiye dayalı, isabetli karar alıp, ihtiyaca göre uygulamayı gerçekleştirecek “Barika-i Hakikat Ekibi”ne ihtiyaç vardır. Bilhassa hak ve hakikatin gölgelendiği, sahte ile hakikinin birbirine karıştığı fitne dönemlerinde bu çok daha büyük ehemmiyet arz etmektedir.
Bu ekip çalışması, yazılı, görüntülü ve internet medyasına malzeme hazırlamalı ve etkin çalışmalara imza atmalıdır.

Bir cevap yazın