Beklentiyi Gerçekleştirmek

Kişi, kurum ve toplumlar, çok defa kişilik ve kimliğe yönelik, beklentileri karşılama sistemine göre hareket eder. Kabiliyet ve kapasiteyi ortaya koyacak, inandırıcı ve destekli kimlik oluşturabilmek gerekir.
Beklenti oluşturmak ve o beklentiyi gerçekleştirecek sistematik kişi ve kurumlara ihtiyaç vardır.
Sağlıklı ve kaliteli beklentiler oluşturmak, gelişimlerin motoru haline de gelebilir. Kalkınmada kültürel değerlerin etkisi, yöre insanının katkısı çok önemlidir. İnandırıcı ve güven sağlayıcı yaklaşımlara çok büyük ihtiyaç vardır.

Bir cevap yazın