Beşerî ve İlahî Aşk

Beşerî aşk, hakiki aşka kılavuzluk içindir. Her değerli şeyin sahtesi olduğu gibi, ilahi aşkın sahtesi de beşeri aşktır.
Beşer, insan manasına gelen güçlü literatürü barındıran temel bir kavramdır. Kalp, gönül, aşk ve sevgi arasında yakın ilişki vardır. Kalp aslında, Allah’ın nurunun tecelligâhıdır. Ve kalpler Allah’ı zikirle itminana erer ve huzura kavuşur.
Mevlana’nın ölüm gecesini, “şeb-i arus” düğün gecesi haline getiren bu aşktır. Bu anlayışla ölüm; ruhun özlediği sonsuzluğa ve Rabbine erişmesinin kapısından geçiştir.
Dünya hayatındaki zorluklar; iman, ibadet ve ihlasla taçlandırılarak, cennet ve cemal-i ilahîye ulaşılabilirse her şeye değdiği anlaşılabilecektir.

Bir cevap yazın