Bilgi Transferi

Bilgiyi edinmek, kullanmak ve ihtiyaç olan sahaya transfer ederek sağlıklı çözümlemeler yapmak gerekmektedir.
Kullanılmayan alet paslandığı gibi, değerlendirilmeyen bilgi de unutulur. Bilgi paylaşıldıkça güçlenir.
“Müsademe-i efkardan barika-i hakikat doğar.” Fikirlerin çarpışmasından, hakikat kıvılcımları açığa çıkar.
İhtiyaç halinde, farklı bilgiler göz önünde bulundurulmalı yeni açılımlar ve çözümler üretebilmelidir. Bilgi transferi hayatın bir çok noktasında ihtiyaç hissedebileceğimiz bir stratejidir.

Bir cevap yazın