Bilim Dalları ve Bütün Parça İlişkisi

Her bilim dalı, kendi içinde bir sistematiği barındırır. Bu bilim dallarının kuruluş hedefi, atmosferi ve kavramları, olayları nasıl değerlendirmektedir? Bilimin evrenselliği nerde, ne kadar geçerli olmaktadır? Bilimsellik nedir? Beş, on senede değişen teori ve yaklaşımlar ile kalıcı çözümler üretmek mümkün müdür? Objektif değerlendirme kriterleri nelerdir?

Bu ve benzeri soruların cevabı çokta tatmin edici olarak verilememektedir.
İnsanî ve sosyal hadiseleri değişik açılardan inceleyen ve kültürel kodları dikkate alan, bize ait bir sistematik ve bilim dalına ihtiyaç duyulmaktadır. İçinde yaşanılan toplumun beklentilerine çözüm üretemeyen psikoloji ve sosyoloji ile neyi, nasıl çözümleyebilirsiniz?
Bütün parça ilişkisi, her sistemde dikkate alınması gereken bir değerdir. Bütünün sağlamlığı, parça ile uyumuyla şekillenir. Fonksiyonellik, sistemin ihtiyaç ve beklentiyi karşılamasıyla mana kazanır.

Bir cevap yazın