Bilimin Hayata Taşınması

Pratik hayatta karşılık ve değeri olmayan bir şeyin kıymeti tartışılır. Bilim ve bilgi günlük hayatın akışı içinde yerini bulamaz ise hakiki gelişim olamaz.
Üniversite sanayi işbirliği anlayışı ile başlayan bilimin hataya taşınması, çok daha geniş sahalara intikal etmelidir. Hele bilim ile manevi değerler bir araya gelecek olursa o zaman harikalar açığa çıkacaktır. İnsanlık aradığı huzur ve mutluluğu, ilahi aydınlanma ve bilimsel gerçekliği buluşturabildiği ölçüde yakalayacaktır.
İman ile bilimin çelişmesi, Hıristiyanlığın problemidir. İslam’a da giydirilmeye çalışılan bu deli gömleğini parçalama ve bilimin hayata taşınmasıyla manevi aydınlanma vaktidir.

Bir cevap yazın