Birlik ve Dirlik

Bir olandan alınan enerji, insanı ve toplumu diri yapar. İnsanın bünyesinde, inanç, tutum ve davranışlarında birlik olmayınca gerçek kimlik ve kabiliyet de ortaya çıkmaz.
Sosyal birlik ve beraberlik için sağlıklı iletişim gereklidir. Biz aynı kültürel kodalr, değer ve dinin mensupları olarak bir araya gelemeyecek olursak başkalarına mesajımızı nasıl ulaştıracağız?
Birlik olmadan, dirlik ve dirilik olmaz. Küçük hesaplar sebebiyle güçlü davayı zayıflatmanın hesabını kimseye veremeyiz.
“Girmedikçe bir millete tefrika, düşman giremez, Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez” gerçeğini görerek, inananlar olarak kalplerimizi ve kapılarımızı birbirimize açmalıyız. Allah’ın rahmet ve bereketi de birlik ve cemaat üzerinedir.

Bir cevap yazın