Bütünü Görmek

Olayları değerlendirirken bütünü görmek gerekir. Bütünü dikkate almayan değerlendirmeler sağlıklı olmaz.
Eski bir deyimle “Tarif efradını cami, ağyarını mani olmalıdır” Yani bir bilgi verirken konunun bütün ile irtibat noktaları ortaya konmalıdır.

Bir cevap yazın