Site Rengi

Dr. Hüseyin Emin SERT, İnsani ve Sosyal Gelişim Uzmanı, İNSGEM Resmi Web Sitesi

Denemeler

Misafir Kalem Nefse ve ona bir düzen içinde biçim verene, Sonra ona fücurunu (günah ve...
Yemek ve içmek, hayatın gayesi değil, yaşamın vasıtasıdır. Onun için kişi önüne gelen her şeyi...
Acziyetini fark eden, yüce Kudret’e bağlanır, O’na gerçekten bağlanmayan aldanır. Allah’dan uzaklaşan, belalara yaklaşıyor demektir.Gerçek...
Sağlam kurumsal yapı ve başlangıç, sağlam adamlar ile olabilir, onları da bulmak ve bir araya...
Gençlik ve çocukluk yaşlarında farklı ilgi ve sevgiler olabilir. Bunlar doğru yönetilemezse şuuraltında olumsuzluklara yol...
Mübarek beldeler Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Müvevvere merkez nokta ve huzur atmosferidir. Onun etrafında şekillenecek...
Güzellik ve doğruları; satırdan sadıra, sadırdan hayata taşıyabilme bilincine erişebilme dileklerimizle…Her şeyi yerinde ve iyi...
“Söz, tutum ve davranışlar, kişilik ve kimliklerin göstergelerindendir.” Medyatik meşhurluklara farklı bir açıdan bakabilmek bazılarının...
Her cins, yaş ve meslek gurubunun düşünce yapısı ve bakış açısı, bizim için çok değerlidir....
Kadını eğitmek, aile ve toplumu eğitmeye eşdeğerdir. Eğitimli aile, kaliteli insan ve toplumları yetiştirir.İnsan, erkeğiyle...
İslam, hayatın bütün safhaları ile ilgili açıklama ve yorumlamaya sahip sistematik bir dindir. İhtiyaçları ve...
Günümüz insanı çok meşgul… Birçok meşguliyet ve koşturmacanın arasında duygu derinlik ve yoğunluğu yaşanamayabiliyor. İnsanlar...
Toplumu ayakta tutan değerler vardır. Nasıl ki bedenî özellikleri taşıyan genler var ise, toplumun özelliklerini...
Kimin dindarlık algısı nasıldır? Kim ne kadar dini bilgiye dayalı bir düşünce yapısına sahiptir? Değişik...
Web sayfamız ve facebook yoluyla bir takipçimiz, internetten selam verdi. Kendisine vakit ayırıp ayıramayacağımı sorarak...
“İnsan, yaşadığı gibi düşünmeye, düşündüğü gibi de yaşamaya programlanmıştır. İşte bu yüzden kişi hayatını belli...
Heykeltraşlar, taşına göre keski ve çekiş kullanırlar ve vuruş darbelerini de taşın cinsine göre ayarlarlar....
Havalimanlarında uçağa binmek için son çağrı anonsları yapılır. Bu bana hayat yolculuğunda son çağrı var...