ÇOCUK DOSTU ŞEHİR

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile UNICEF arasında 2006-2010 dönemini kapsayan ülke programı eylem planı çerçevesinde Çocuk Dostu Şehir Projesinin hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştır.

Çocuk Dostu Şehir, Şehrin günlük hayatında çocuk haklarını yaşama geçirmeye özen gösteren herhangi bir kent veya yerel yönetişim sistemidir.

Çocuk Dostu Şehir Girişimi 1996 yılında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansında (HABİTAT II) alınan ve şehirleri herkes için yaşanabilir mekânlar kılmayı amaçlayan kararın uzantısı olarak başlatılmıştır. Girişim UNICEF’in terminolojisi ile “önce çocuklar” ilkesini temel almaktadır. Projeye Türkiye’den 12 il aday gösterilmiştir. Bunlar; Antalya, Bursa, Tekirdağ, Kırşehir, Uşak, Gaziantep, Erzincan, Kayseri, Konya, Sivas, Trabzon ve Karaman‘dır

Çocuk Dostu Şehir”, çocuk haklarını gözeten iyi bir yerel yönetişim öngörür. İldeki tüm yerel yönetişim birimleri, çocukların aktif katılımını sağlamak, ilgili bütün kararları çocuk hakları perspektifiyle değerlendirmek ve temel hizmetlere eşit erişim hakkı sağlamak için gerçekleştirmesi gereken yapılanmalar ile etkinlikleri yaşama geçirmekle yükümlüdür.

“Çocuk Dostu Şehir” inşa edilmesi öncelikle idari ve siyasi kararlılık ile yönetimin her kademesinde kararlı girişimler gerektirir. Yerel Yönetişim Birimleri, çocuk odaklı girişimlerde dört temel ilkeyi göz önünde bulundururlar. Bu ilkeler;

a- Ayrımcılık yapmama,
b- Çocuğun yüksek yararını gözetme,
c- Yaşama ve gelişme hakkı,
d- Çocukların görüşlerine saygıdır.

Çocuk Dostu Şehir yapılanma süreci aynı zamanda Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ildeki yerel yönetişim birimlerinde yaşama geçirilmesi anlamına gelmektedir ve çocukları en öne ve merkeze yerleştiren birtakım özellikleri gözetir. Temel yapı taşları olarak adlandırılabilecek bu özellikler şunlardır;

a- Çocukların sürece dâhil edilmeleri ve görüşlerinin dikkate alınması
b- Çocuk dostu bir hukuksal çerçeve oluşturulması
c- Çocuk Dostu Bir Kurumsal Çerçeve Oluşturulması
d- Kentteki çocuklara ilişkin durum analizinin tespitinin yapılması
e- Çocuk bütçesi
f- Uygulanan Çocuk Politikalarının Değerlendirilmesi

Çocuk hakları bilincinin yerleştirilmesi

Çocuklar adına tanıtım-savunu yapacak Sivil Toplum Kuruluşları ile gönüllü kuruluşların desteklenmesi

Çocuk Dostu Şehir Projesi bir prestij projesi olup ilin tüm Dünyada tanınmasına hizmet edeceği düşünülmektedir.

Bir cevap yazın