Çok Yönlü Okumalıdır

Çok yönlü okumalıdır. Aksi fikirden haberi olmayanlar delilli konuşamaz. Eşya zıddı ile kaimdir. Karanlık bilinmeden aydınlığın kıymeti pek anlaşılmaz.
“Arı ol, her çiçeğe kon ve bal yap.” Hakkı temsil ve tebliğ edebilmek gerekmektedir.
Her fikirden haberdar olmalıdır.
Her kitabın mutlak gerçeği yazdığını düşünme vakti çoktan geçti. Her fikir ve düşünce sahibi bunu bir şekilde kitap ile hayata taşıyabilmektedir. Hak ve hakikat aşıkları her görüş ve düşünceyi doğrulama ihtiyacı hissederler. Matematikteki sağlama gibi, fikir ve düşüncede de sağlamaya ihtiyaç olabilir.
Çok yönlü okuma farklılıklardan haberdar olmayı gerektirir. Gerçi okuma anı en değerli vakitlerimizdir. Neye ne kadar zaman ayırmaya değeceğini de ayrıca göz önünde bulundurmak gerekebilir.

Bir cevap yazın