Çözüm Odaklı Yaklaşım

Çözüm Odaklı YaklaşımÇözüm odaklı yaklaşım, bütün parça etkileşimini dikkate alarak kişi, kurum ve kuruluşlar için ihtiyaca uygun çözümler geliştirir. Çok defa etki ve tepkiye dönüşen iletişimler, çözüm yollarını kapatır. Sağlıklı bir yaklaşım ve bakış açısı ile çözüm üretmek mümkün olduğu halde doğru müdahele yapılamadığı için problemler büyür gider. Çözüm odaklı yaklaşım, probleme sebeb olan noktalara yoğunlaşır. Suçlu aramaz. Çözüm üretir. Problemlere çözüm bulma stratejileri geliştirir. Muhatap kişi, kurum veya kitlenin durumu göz önünde bulundurularak ihtiyaç ve beklentiye uygun çözümler üretilir. Probleme değil çözüme odaklı açılımlar gerçekleştirir.

Problemli davranış kalıplarının iyileştirilmesi için görüşmeler yapar.

Sondajlama ile karakter ve kişilik eğilimlerinde açılımlar sağlar.

“İlgi çekme ve değerli olma her insanın ihtiyaç ve beklentisidir.” Beklentilerin karşılanması çözüm odaklı yaklaşımın bir parçasıdır. Bazı insanlar özellikle çocuklar ilgi odağı olmaya çalışırlar. Bu davranış kalıplarına dikkat etmek gerekir.

Çözümler için bazen “çözüm elemanı“na ihtiyaç duyulur. Ancak çözüm için; doğru zamanda, doğru kişiden yardım alınmalıdır.

Bir cevap yazın