İdealler, Gerçekler ve Sosyal Projeler

İdealler ve gerçekler arasındaki irtibatı sağlam kurabilenler başarıya erişir. Hedefler, ideal ve gerçeklere uygun olur ise erişilebilir. Hedefe giden yolda idealler, bize enerji kaynağı olup yol gösterebilir.
Sosyal sorumluluk projeleri, kültür, değer ve inançlardan beslenir ise sürdürülebilir. Günübirlik yaklaşım ve modalar ile kalıcı eser bırakmak mümkün değildir. Köşe dönme anlayışı üretilen projeler, uzun soluklu olamaz. Bedeli ödenmeyen hiçbir şeye, gerçek manada sahip olunamaz.
İdeal ve gerçeklerden beslenen sosyal projeler, fert ve toplum için bir mana ifade edebilir.

Bir cevap yazın