Değerler Erozyonuna Karşı Duruş

     Değerler; kişilerin düşünce, tutum ve davranışlarında birer kıstas olarak ortaya çıkan ve sosyal yaşamın vazgeçilmez bir öğesidir. Bir gruba ya da topluma üye olanların uymak durumunda oldukları genelleşmiş ahlaki inançlardır. Neyin iyi, güzel ve doğru; neyin kötü, çirkin ve yanlış olduğunu gösteren kriterlerdir.

İnsanî Değerler

    İnsanoğlunun dünya hayatı tecrübesi boyunca oluşturduğu bütün insani duygular günümüzde bir çok insan için gittikçe daha az anlam ifade eder gibi görünüyor. Şefkatli olmak, alçakgönüllülük, hoşgörü ve anlayışlı olmak, başkalarını çıkarı ve amacı için kullanmamak, gerçek sevgiyi var edebilmek, açgözlülüğünü yenmiş olmak; sabırlı ve cesur olmak, dürüstçe ve yüreklice yaşamak v.b. Bu değerleri canlı tutup yaşatabilmek için çaba sarf etmek gerekiyor.

Ailevî Değerler

    Ailevî, dini ve milli bağları zayıf, hatta dinsiz toplumlar tarih sahnesinde çok kısa süreler boyunca yer alabilmişler ve zaman içinde asimile olup gitmişlerdir. Bu sosyolojik gerçek, tarih boyunca hep tekerrür etmiş ve dini bağları güçlü devletler varlıklarını sürdürebilirken, diğerleri kaos, kargaşa ve anarşi içinde yok olmuşlardır. Kalıcı olabilmek için toplumun en küçük yapı taşı aileyi güçlendirmek gerekir.

    Toplumun vazgeçilmez dinamiği olan aile, sağlıklı fertlerin yetişmesi için uygun olan en öncelikli ortamlardandır. Bugün tek anneli ya da tek babalı yuvalarda yetişen pek çok çocuk sayısız olumsuzluklar içinde büyümektedir. Ayrıca gayri meşru hayatı, aile ortamına tercih eden ya da part time evlilikle hayatlarını sürdüren bireylerin aile kurumunu ne derece yıprattığı herhalde tartışma götürmez.

Kurumsal Değerler

Toplumsal Değerler

Evrensel Değerler

    Bütün bu değer kategorilerinde, ciddi çözülmeler ve problemler görülmektedir. İnsanî ve Sosyal Gelişim, bu değer sahalarını güçlendirme noktasında projeler üreterek uygulamaya koyacaktır. Bilimsel gerçeklikleri pratiğe taşıma noktasında açılımlar yapacaktır.

Bir cevap yazın