Demokrasi Kimler İçin En İyi Sistemdir?

Son asrın yükselen ama nasıl kullanıldığı tartışmalı olan demokrasi, kimler için en iyi sistemdir? sorusu iyi cevaplanmalıdır. Bu soru üzerinde durulmadan, toplumun tarihi alışkanlık ve kodları çözümlenmeden uygulamaya konulacak ithal sistemler, sosyal huzuru sağlamaktan uzak olabilecektir.
Demokrasi hakların verildiği değil alındığı bir sistem gibi uygulanmaktadır. Siz istemeden, kimse “bu sizin hakkınız, buyurun” dememektedir. Bu durumda hakkını aramasını ve almasını bilmeyenler mağdur olmakta hatta zulme uğrayabilmektedir. Güçlünün haklı olduğu veya hak ettiğinden fazlasını aldığı yapılarda sosyal barış zedelenir. Zülüm ön plana çıkar. Hatta gayr-i meşru yollara prim verilmiş olabilir.
Hak, adalet, ehliyet ve liyakatin ön planda olduğu ve işlediği sistemlere her daim ihtiyaç vardır.

Bir cevap yazın