Din Eğitimi Sağlıklı Olmalıdır

İslâm dininin günümüze taşınan değerlerinin konunun uzmanlarınca, doğru biçimde öğretilmesi, geleceğimiz yönünden büyük önem taşımaktadır. Devlet’in temel yapısı göz önünde bulundurularak, din konusunda bireylere sağlıklı ve doğru bilgiler verilmesi, toplumun aydınlatılırken bunun bilimsel bilginin yadsındığı bir niteliğe büründürülmeden yapılması, üzerinde önemle durulması gereken bir zorunluluktur.
Unutulmamalıdır ki, dinle ilgisi olmayan, dine zarar veren, din ilkeleriyle bağdaşmayan kimi anlayış, tavır ve yorumların önlenebilmesi ancak, aydınlanmayla, öğrenmeyle olanaklıdır. “Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür” kuşaklar ancak böyle yetişir.

Bir cevap yazın