Disiplinler Arası Çalışma

Başka saha ve bilgileri dikkate almayan aşırı ihtisaslaşma çözüm üretemez hale gelebilir. Sağlam bir zemin ve güçlü bir temel ile beslenen bünyeler verimli çözümler üretebilirler.
Türkiye’nin ilim sahasında da varlığını hissettirebilmesi, disiplinler arası çalışmanın beyin fırtınasına dönüşeceği kurumlar ile mümkün olacaktır.

Bir cevap yazın