Doğru Düşünmek

Doğru düşünce, doğru bilginin meyvesidir. Çünkü düşünce bilgiye dayanır ve doğru bilgi olmadan doğru düşünce ortaya çıkmaz.
Geriye doğru düşünmek, insanın geçmiş hayatını göz önünde bulundurması noktasında önemlidir.
İleriye doğru düşünmek, geleceği sağlıklı programlamaya hizmet eder. En önemlisi, insanın içinde bulunduğu anı, iyi ve verimli değerlendirmesidir.
Doğru düşünmek, ferdin tutum ve davranışlarının sağlıklı zeminde yükselmesini sağlar. Toplum doğru düşünceye dayalı bir altyapı oluşturabilirse, sağlıklı açılımlar yapabilir.
Hangi bilgiye nereden, nasıl ulaşılabileceğini bilmek önemlidir. Bilgide de sağlama yapılmalıdır. Artık her bilgi doğru değildir. Bilhassa kulaktan kulağa dolaşan bilgiler mutlaka test edilmelidir. Şimdi kulaktan kulağanın ötesinde internette çok yaygın olduğu halde doğru olmayan bir sürü konu var. Bunların çoğuna bilgi demek bile doğru değil. Bilgi bir değer ifade eder.
Aksi halde yanlış bilgi yanlış düşünceye, yanlış düşünce de yanlış davranışa götürür.

Bir cevap yazın