Doğu Sendromu

Hayatımın en uzun dönemi, 14 yıldır Doğu Anadolu’da yaşıyorum. Değişik vesileler ile bütün bölgeyi defalarca dolaştım. Yöre halkı ile birçok görüşme ve ziyaretlerim oldu. Burada polisiye ve askeri tedbirler, bir noktaya kadar işe yarayabilir. Değer merkezli, sosyal bakışa ciddi ihtiyaç söz konusudur.
Sosyal hukuk devleti anlayışı buralarda çok daha büyük bir ihtiyaçtır. Ancak gerek anayasa ve hukuku uygulama ve gerekse mevzuat noktasında, devlet kimliğinin şekillenmesinde, ciddi kırılma noktaları var gibi görünmektedir.
Gerçekten uyumlu bir hayat ve çözüm isteniyorsa gerekli tedbirler alınmalı ve uygulamaya konulmalıdır.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi, kurtlar sofrası gibidir. Oynanan oyunları görüp, sağlıklı bir yönetim ve açılım tarzı geliştirmek gerekmektedir. Bilhassa yöre halkının huzur ve refahı için buna ihtiyaç vardır.

Bir cevap yazın