Dönüşüm Zamanı

Tarihin akışı içinde bazı dönem ve devirler özellik arz eder. İnsan ve toplumun aradıklarını bulması veya oluşturması için fırsat dönemleri vardır. Bu zamanları iyi keşfedip doğru dönüşüm yakalanabilirse çok farklı yeni kapılar açılabilir.
Son zamanlarda dünyadaki gelişmeler ve arayışlar önemli fırsatları önümüze sermektedir. Bu dönüşüm zamanını iyi okumak ve yönetmek gerekmektedir.
Komünizm, kapitalizm ve materyalizm gibi ideolojilerin insanlığa huzur veremeyeceğinin test edilmesi yeni arayış ve yaklaşımları gündeme getirmiştir.
Maneviyat ve değerlere yönelik arayışlar ön plana çıkmaktadır. Bazı toplumlarda bunlar sadece dilde olsa bile, öze dönük çalışmalar ile çok seviyeli bir gelişim çizgisi yakalanabilir.
Bu çizgiyi yakalayabilmek için “İnsanî ve Sosyal Gelişim Enstitüsü” gibi kurumsal yapılar sürece ciddi katkı sağlayabilir. Kurumlarımızın yaldızlı vizyon ve misyonlarını gerçekleştirecek yaklaşımlara ihtiyaç var.
Dönüşüm zamanındaki atılacak öze dönük güçlü adımlar sağlıklı hedeflere ulaşmayı kolaylaştırabilir.

Bir cevap yazın