Dünya Yeni Eksenini Arıyor

Dünyadaki hızlı değişimler yeni arayış ve beklentileri ön plana çıkarmaktadır.
Asıl insanlığın maddeden huzur bulamayıp manaya doğru arayış içinde olduğu gözlemlenmektedir. Bu süreci iyi yönetebilmek gerekiyor. Temsil kabiliyetini güçlendirerek, tablomuzu netleştirmek durumundayız. Bu sorumluluğu yerine getiremeyenler tarih önünde hesap vermekte zorlanacaktır.
Dünyanın yeni ekseni; doğunun yükselişi, batının çöküşü esnasında, mihver ülke Türkiye’nin duruş ve süreç yönetimine göre şekillenecek gibi görünmektedir.

Bir cevap yazın