Düşünen ve Üreten Beyin

Düşünce, bilginin bittiği yerde başlar. Yani düşünebilmek için bilgiye ihtiyaç vardır. Bilgisiz düşündüğünü zannedenler, merhum Nasreddin Hoca’nın gazları gibidir.
Doğru düşünebilmek için de doğru bilgiye ihtiyaç vardır. Detaylı ve doğru ön bilgi olmaksızın verilecek kararlar, isabetten uzak olacaktır.
Düşünen ve üreten beyinlerin doğru bilgi ile bezenmesi gerekmektedir. Düşünebilmek bir meziyettir ve insanî bir keyfiyettir.
Doğru bilgi kaynaklarından beslenmeyenlerin düşüncelerinin de sağlıklı olmayacağı aşikardır.
Hakka teslim olabilme cesaretinde, doğru bilgi ile mücehhez, düşünen ve üreten beyinler, medeniyetlerin lokomotifidir.
Bu değerlerden uzak olanlar ise, izm’ler ile insanlığın stres ve bunalımlar içinde yaşamasına sebebiyet vermektedirler.

Bir cevap yazın