E-İslamî Literatür

İnternet artık hayatın bir gerçeği… Her şeyin e-‘si ön planda… e-devlet, e-posta, e-banka
E-İslam
E-Tefsir
E- Fıkıh
gibi noktalarda geç kalınmamalıdır.
İslamî Literatür, bir şekilde internet okurlarına sağlıklı bir şekilde ulaştırılmalıdır. Bu noktada geç kalınacak olursa çağı ve nesli kaybetme tehlikemiz vardır.
Radyo’da, Televizyonda geç kaldığımız gibi, E-İslamî Literatür’de de geç kalınırsa, atı alan Üsküdar’ı geçmiş olacak… Hız çağı beklemeye ve gecikmeye tahammül göstermiyor.
İnternet araştırmasında İslam yazıldığında müsbet siteler başta gelmedikçe hassasiyet sahibi Müslümanlar sorumluluktan kurtulamazlar.
E-Tebliğ devrini hızla başlatmak gerekir.

Bir cevap yazın