Eğitim ve Rehberlik Sistematiği

İnsanî ve sosyal gelişim seminerleri, muhatap topluluk ve kişilere göre ayarlanır. Şu başlıklar altında umumi eğitim ve rehberlik çalışmaları yapılabilir.
Hayat ve İstikamet, geniş gruplara
Hedef Belirleme ve Gerçekleştirme, küçük homojen gruplara
Hayata Anlam Katmak, Ailelere
İstikamet ve Engeller, Ferdi çalışmalar
Bu umumî başlıklar, muhatap kitlenin durum ve anlayışına göre hususi şekilde dizayn edilebilir.

Bir cevap yazın