Ekip Çalışması

Devrimizde bir çok konu insanımızı meşgul etmektedir. Ekip çalışması yapmaksızın, sağlıklı açılım yapmak ve çözüm üretmek çok zordur. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır.
Dünya çapındaki şirketlerin işbirliği yaptığı bir zamanda, aile şirketlerinin dağılım sürecine girmesi, tedbiri gerektiren bir durumdur.
Çekişmeleri ve egoizmi bir tarafa bırakıp, fani hayatı ebedî sermayeye çevirecek yolları bulmamız gerekiyor.
İNSGEM bu tür çalışma ve açılımlara hizmet etmeyi planlamaktadır.
Ekip çalışması ile yeni kitaplara imza atılabilir. Farklı disiplinlerin yaklaşımları göz önünde bulundurularak, geniş kitlelere ulaşılabilir.

Bir cevap yazın