Ekip Ruhu ve Hizmet

Ekip ruhu ve hizmet kavramları son zamanlarda çok kullanılan ve yükselen bir değer haline geliyor gibi… Ancak bu kavramların içini doldurmak ve hakkını verebilmek için daha samimi, özverili ve gayretli olmak gerekmektedir.
Allah hiçbir kuluna bütün güzel özellikleri tek başına vermemiştir. Her insanın varlığının bir hikmeti vardır. Bir bütünün bazı parçaları ekip ruhuyla adım atacak diğer bir kişide bulunabilir. Bu noktada nefsaniyetten uzak bir üslup ile hizmet ve proje odaklı olabilmek gerekmektedir.
Allah’ın yardım ve inayeti de cemaat üzeredir. Birlikte rahmet ayrılıkta azap vardır. Beyin fırtınası ve istişare meclislerinde, farklı kabiliyet ve kapasitelere yer verilerek çözüm odaklı olunur. İstişare ve müzakerenin ihmal edildiği yapılarda sadra şifa çareler zor bulunur.
Ekip ruhu ve hizmet bilinci ile davranabilmek, temsilimizi de güçlü hale getirecektir.

Bir cevap yazın