Elazığ Buluşuyor, 2008-2023

Elazığ Valiliği, Belediye Başkanlığı, Fırat Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Sivil Toplum Kuruluşları, İş Adamları ve Elazığ Sevdalıları, 19-20 Aralık 2008 günlerini, Akgün Otel’de “Entegrasyon Stratejisi“ne dönük olarak “Elazığ Buluşuyor” programı ile sinerji oluşturdu. www.elazigbulusuyor.org

Böyle bir bir program ve organizeye imza atan Elazığ Valisi Sayın Muammer Muşmal‘ın ödül olarak (!) merkeze alınması, Elazığ’lılarca üzüntü ile karşılandı.

 

“Türkiye ve dünyanın diğer ülkelerinde yaşayan Elazığ kökenli ya da Elazığ sevdalısı tanınmış şahsiyetlere ulaşarak, Elazığ İlinin sosyo-ekonomik gelişimini hızlandırmak, maddi ve manevi potansiyele sahip Elazığlıların mevcut durumlarını belirlemek ve ileride bu şahsiyetlerin Elazığ’a ne tür katkılarının olabileceği hususunda stratejiler belirlemek, planlar yapmak ve sektör çalışmalarının içinde yer aldığı bir sempozyum kitabının hazırlanarak ileri nesillere yazılı ve görsel dokümanlar aktarmak, bu projenin öncelikli amacını oluşturmaktadır.

Elazığ’a yeni bir vizyon açmak, Elazığ’da gerçekleştirecek sempozyumda Elazığlı iş adamlarını bir araya getirerek fikir alış verişinde bulunmalarına imkan tanımak, yapılabilecek yatırımlar için 2023 yılına kadar uzanan bir yol haritasını belirlemek, bu organizasyonun amaçları arasındadır. Sempozyum sonrasında elde edilecek bilgiler ışığında Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılı esas alınarak, Elazığ’ın sosyal ve ekonomik açılardan bulunması arzu edilen konumun elde edilebilmesi için, farklı sektörlerde ne tür projelerin geliştirilebileceği, gelişme stratejilerinin neler olabileceği ve bu bağlamda ne tür fizibilite çalışmaların yapılabileceği belirlenecektir.”

Bir cevap yazın