Emek ve Maaş

Eşit işe eşit ücret bazen kalifiye elemanların istihdam edilmesine engel olabilir. Performans kriteri insanın iç enerjisinin harekete geçirilmesi noktasında gereklidir. “Marifet iltifata tabidir” Bir marifetin değeri bilinmiyorsa o marifet ortaya çıkmaz. Hele şuur geliştirilemeyecek olursa verimlilik daha da düşer.
Nimet külfet dengesi, hayatın önemli gerçeklerindendir. Külfeti çeken nimete kavuşamaz ise belli zaman sonra bazı külfetleri taşıyacak insan bulamazsınız.
Emeğinin karşılığını almayı her kişi ister. Alamadığında da kırılır. Enerjisini kaybeder. İnsanların iç enerjisini devreye sokacak sistem kurmanız ve değerler üretmeniz gerekir.
Özlük hakları ile oynanan memur verimli üretim yapamaz. Hele bu meslek müfettişlik gibi çoklarının hoşuna gitmeyecek bir meslek ise iş daha zorlaşır. Ama denetimsiz bir yapı da verimli olamaz.
Müfettişlik ve teftiş bir risk mesleğidir. Aynı zamanda sosyalliğe engel bir boyutu vardır. Her ne kadar müfettişlikte rehberlik önde olsa da yine yüzü soğuktur.

Bir cevap yazın