Eşyayı Yerinde Kullanmamak Zulümdür

Her şeyi yerinde kullanmak verimliliğin asgari şartlarındandır. Eşyayı yerinde kullanmamak ise zulümdür. Allah’a ibadet ve itaat ile mükellef olan insan bu çizgiden uzaklaştığında kendine zulmetmiş olur. İlahî çizgiden uzaklaşanlar başkalarının zulmüne de maruz kalabilirler. Allah tevhidi emretmişken ihtilafa düşenler, başkalarının zulmüne duçar olabilirler.. Ama zalimin değil mazlumun yanında olmak bir vazifedir. Bu meyanda,
“Alma mazlumun âhını, çıkar aheste aheste.”
“Zalimin zulmü var ise mazlumun da Allah’ı var.” söz leri dikkat çekicidir.
Her şeyin yerinde ve zamanında kullanılması hak ve adaletin tecellisine hizmet eder. Yöneticilerin böylesine asil bir vazifesi vardır.

Bir cevap yazın