Etik Haftası Etkinlikleri

Etik haftası dolayısıyla Ankara Valiliği, 25 Mayıs 2010 tarihinde Kocatepe Konferans Salonunda saat 10:00’da bir konferans düzenlenmiştir.
Açılış konuşması Ankara Müftüsü İ. Hakkı Özer tarafından yapılmıştır.
Ankara Etik Kurulu Başkanı Vali Yardımcısı Dr.Celal Dinçer; 2004 yılında çıkan Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu hakkındaki kanuna işaret etmiştir.
“Kamu yönetiminde etik, iyi, dürüst, tarafsız yönetimin temelidir.” Dünyada etik; ahilik, İslam dini ve vakıf gibi kurumlar vasıtasıyla bizim kültürümüzde kökleri olan bir kavramdır.
Etik değerin temelinde, terbiye sistemi ve inançlar vardır.
memurların anayasası denilebilecek Etik sözleşmesi, bürokrasiye girerken imzalanır. Bunun farkına varılmalıdır.
Kamu hizmeti, her türlü özel çıkarın üstündedir. Toplumun memnuniyetine hizmet etmelidir.
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi Başkan vekili Erdoğan Kesim “Kamu yönetiminde Etik Kurallar Kamuda Şeffaflık ve Yolsuzlukla Mücadele” konulu bir konferans vermiştir.

Bir cevap yazın