Fail-i Meçhuller Aydınlanacak mı?

Devlet gücünü, farklı çıkar ve amaçlara yönelik kullananlar var mıdır? Bu tür tutum ve davranışlar, mağdurları nasıl etkiler? Toplumsal kaynaşma için nelere ihtiyacımız var?
Farklı taşlar yerli yerine konduğunda bu konu ile dolaylı veya direk fail-i meçhuller hatıra gelmektedir. Bunun yaptırdığı çağrışım, fail-i meçhuller aydınlanacak mı? sorusunu gündeme getirmektedir. Bazı belirsiz ölümlerin sebepleri açığa çıktığında bazı acı gerçekler çok daha iyi anlaşılabilecektir.
Baskı ve sindirme politikaları ile bir yere varmak mümkün değildir. Hiçbir hakikat ebedi olarak gizli kalmaz. Bu dünyada gizli kalıyor gibi görünse de manevi kayıtlar, öbür tarafta açığa çıkacaktır.

Bir cevap yazın