Faydalıysa Yapılmaz (!)

“Faydalıysa Yapılmaz!” ifadesi, aklı başında bir öğretim üyesine ait. Burada kişiden ziyade sözün, devlet ve millet kaynaşması ve yaklaşım tarzı açısından önemi büyüktür.
Son günlerde insanî ve sosyal gelişim’in başkent açılımları çerçevesinde, bir çok üst düzey görüşmeler gerçekleştirdim.
En üst temsil makamlarının bile, farklı kesimlerden beklenti içinde olduğunu gördüm. Meclis, bürokrasiye bazı sorumluluklar yüklerken, kamu kurumları ve bürokratlar da meclisten bir şeyler beklemektedir.
Sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar da ayrı beklenti içindedirler.
Kurumların verimliliği, toplumun yaklaşım tarzı, topyekun değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.
Bu ihtiyaçtan dolayı, insanî ve sosyal gelişim anlayışı, ferdî ve içtimaî değerlerimizden beslenerek açılım yapma ve çözüm üretme stratejisine yönelmiştir.
“Faydalıysa yapılır “anlayışını güçlendirebilmek için hepimize vazife düşmektedir.

Bir cevap yazın