Fikir Enerjisi

Bir araç için enerji kaynağı ne ise, insan unsuru için de fikir odur. Her kişinin bir şekilde, dünya görüşü vardır. Temel değerler net olmayınca, rastgele empoze edilenler bir süre sonra değer olarak algılanabilir.
Bir de sistemin sağlıklı çalışması için motor yağı mesabesinde olabilecek, insanî ve sosyal bakış açısına ihtiyaç vardır.
Her sistem için gerekli yaklaşım tarzlarına ihtiyaç olabilir. Bu yaklaşım tarzları, sistemin elemanları ile yapılacak müzakereler ile şekillendirilebilir.
İnsanî ve sosyal bakış bir çok problemi kökünden çözebilecek bir fikir enerjisidir. İnsan ve değer merkezli yaklaşım ile huzur zeminleri oluşturulabilir.

Bir cevap yazın