Fikir Kırıntıları

Sayfamızda yer verdiğimiz bazı başlıklar aslında sadece bir “Fikir Kırıntısı” olarak değerlendirilebilir. Bu bir ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Zira internet verimli kullanılabildiğinde, iyi bir iletişim vasıtasıdır.
Ekran okumalarında kısa mesajların daha verimli olacağı şeklinde de bir kanaat söz konusudur.
Bu fikir kırıntıları, ilgilenenlerin bilgilerini paylaşmaları ile daha da güçlendirilebilir.
Fikir ve düşüncelerin müzakeresi ile hakikat ortaya çıkar. “Müsademe-i efkardan, barika-i hakikat doğar.”
Bizim değerlerimizi açığa çıkarıp markalaştırma gayretindeki insanî ve sosyal gelişim fikri, herkesin katlı ve eleştirisine açıktır. Biz eleştiriyi gül budamaya benzetiriz. Budanmayan bünyenin meyvesi zayıf olur.

Bir cevap yazın