Gecenin Bereketi ve Derinliği

Geceler, bir çok maddi, manevi hadise ve varidata mahal olmaktadır. Mübarek geceler bunların en önemli göstergelerindendir.
Tarihin gidişatını değiştirip hayata yön veren önemli karar ve uygulamaların arka planında da geceler vardır.
Gecelerin bereketinden istifade edemeyip, derinleşemeyenler hedefe zor ulaşırlar. Nitekim Müzzemmil Suresi 6. ayette de bu hususa işaret edilmektedir.
Hedefe ulaşan başarılı kişiler, kimsenin müdahale edemeyecekleri hususi vakitleri iyi değerlendirebilenlerin arasından çıkar.
“Geceler, alimin ilmimi, zalimin zulmünü, fâsıkın fıskını, âbidin ibadetini, garibin gurbetini artırır.”

Bir cevap yazın