GELİŞİM DANIŞMANLIĞI

Gelişim, hayata gelen her canlının tabii sürecidir. Gelişime en muhtaç varlık insandır. Yeryüzüne «halife» sıfatıyla gönderilen insan, hem kendini geliştirmek hem de dünyada olup bitene yön vermek durumundadır. Kendi gelişimini tamamlayamayan veya hatalı yollara sapan kişi, insanlığın başına da belâ olabilmektedir.
Gelişim danışmanlığı, insanî gelişim danışmanlığıyle yola çıkar. İnsanın kalp, kafa, kese ve kemeri arasındaki dengesinin kurulup, kabiliyet ve kapasitesinin en iyi şekilde değerlendirilmesine katkı sağlar.
Her kişinin bir şekilde bir ailesi, anası babası vardır. Ailevî gelişim danışmanlığı, evliliğe giden yoldan başlayıp, aile içi iletişim, küçük aile, büyük aile ilişkileri ve vefat sonrası kırılmalar ile meşgul olur.
Kurumsal gelişim danışmanlığı, iş yeri, şirket, kamu, STK gibi her kuruma yönelik, kurum kültürü, çalışanlar arası ilişkiler, muhatap kitle süreçlerindeki gelişimi iyileştirmeye yardımcı olur.
Toplumsal gelişim danışmanlığı, insan sosyal bir varlıktır. Toplum ile insan arası sürekli bir etkileşim söz konusudur. Toplumun katmanları arasındaki ilişkilerin, yatay ve dikey gelişimi de derin ve önemli bir konudur.
Küresel gelişim danışmanlığı, internetin yaygınlaşması, uluslararası dolaşım ve ticaretin hızlanmasıyla küresel gelişim kendisini daha yoğun fark ettirmektedir. Dünyadaki etkileşimler kapalı kaplar misali birbirini hızla etkilemektedir. Bu noktada küresel gelişim de ihmal edilmemesi gereken bir durumdur.
Gelişim danışmanlığı bütün bu süreçler ile yakından ilgilenir, danışanının sürecinin iyileşmesi için profesyonel katkılar sunar.
Not: Gelişim konularında danışmak için iletişim kurabilirsiniz.

Bir cevap yazın