Gelişim için HEDEF TEORİSİ

Tarih: 21 Ekim 2008 Salı

Gelişim için hedefler iyi belirlenmeli ve gerekli prensiplere uyulmalıdır.

İdeal ve istenilen sonuçların alınabilmesi için belirli, güçlü ve değerli hedeflerin olması gerekmektedir. Hayal edebilenler, pusulaya sahip olurlarsa hedefe varabilirler. Bu hedefler; yakın, orta ve uzun vadeli ve gerçeklere uygun olarak tespit edilmelidir. Gelişimini tamamlayıp olgunlaşan insan için, dünya hayatının hedefi, kabiliyet ve kapasitesini en iyi şekilde değerlendirerek her iki alemde huzur ve mutluluğa ulaşabilmek olmalıdır. Yaratıcının hoşnutluğunu kazanabilecek bir hayat yaşamak ve güzel davranışlar sergileyebilmek gerçek ve kalıcı mutluluğun anahtarıdır. Bu davranışların başlangıcı ve en değerlisi olabilecek, yararlı ve kalıcı güzel bir söz ve teklif, dünya ve ahiret hayatına, mükemmel şekiller verecek bir güce sahiptir. İnsanlara maddi ve manevi imkan ve huzur sunacak iş ve yatırım hedefleri de niyete göre manevi bir değer de kazanabilir.
Verimli bir iş ve hayat kurup geliştirmek için, kişinin kabiliyet ve kapasitesine göre bir hedefi bulunmalıdır. Aynı zamanda bu hedefler, gerçeklere uygun ve alternatifli olmalıdır. Bu alternatifler muhtemel olumsuzlukları önleyecektir. Sözgelimi kişi, hedeflerden birine ulaşılamayınca; diğer hedef devreye girmeli, böylece hayal kırıklığının sebep olabileceği çöküntüden korunmalıdır. Çünkü bazen, sonuçlara kilitlenmek, kaygıyı artırabilir; bu bakımdan geçen sürece aldırmaksızın, amaçları gerçekleştirebilmek için, ilgili noktalara yoğunlaşarak, performansı en üst düzeyde kullanabilmek gereklidir. Hedefe ulaşma arzu ve isteği, engelleri aşmak için kullanılmalıdır.
Hedefler açıkça tanımlanmış olmalıdır. Neyi istediğinizi bilmelisiniz. Enerjiniz, bilginiz ve azminiz bir amaca yönelmeli ve bu amaç açık, somut ve kesin olmalıdır. Hem iyimser hem de gerçekçi olmalıdır.
Kişiyi yaşam karşısında güçlü kılan yaşam hedefleri ve bunları gerçekleştirmek için sarf ettiği çabadır. Doğru hedef ve bilinçli çaba her kişiyi hedeflediği başarıya götürür. Geleceğe yönelik hedefler kişiye öncelik sırasına göre aşılacak engellerle ilgili bir yaşam bir yaşam programı sunar. Geleceğe yönelik hedeflerin aşamaları doğru oluşturulduğunda, kişi enerjisini hedefi doğrultusunda çok daha etkin bir biçimde kullanılabilir.
Hedefi belirlemek için 3 noktayı netleştirmek gerekir:
1-Kendinizi Tanıyın: Hangi alanlarda daha yetenekli olduğunuzu, nelere ilgi gösterdiğinizi, gelecekte nasıl bir yaşam istediğinizi tanıyın.
2-Hedefinizi Tanıyın:Ulaşmak istediğiniz mesleğin çalışma koşullarını, bu meslek için gereken nitelikleri araştırın.
3-Gücünüzü Tanıyın: Hedeflerinize ulaşmak için ne kadarlık bir net gücüne ihtiyacınız olduğunu ve şu anki birikiminizi belirleyin. Gerçekçi olmayacak kadar yüksek ya da ulaşabileceğinizin çok altında kalan yaşam hedeflerinin sizi hem başarısızlığa hem düş kırıklığına sürükleyeceğini unutmayın.
Hedefler, yapmamız gereken çalışmaların planlanmasında bize yol gösteren kılavuzumuzdur. Hedefe ulaşmak, bilinçli ve disiplinli bir çabayı zorunlu kılar. Kendi eksiklerini görebilen ve düzeltme gayreti gösteren insanların önünde durmak mümkün değildir ve ancak onlar mükemmelliğe ulaşabilirler.
Aktif kişi, her anı kendini geliştirmek için değerlendirir. Geniş bir gönül ve kültüre sahip insanlar, içinde bulundukları atmosferi daha olumlu ve verimli bir şekilde değerlendirebilirler. Belirlenmiş bir amacı olmayan ruh, kendini yitirir. Amacı ve ona ulaşmak için çabası olmaksızın, hiçbir insan huzurlu yaşayamaz.
Verimli ve etkin faaliyetler, ancak belirli bir gayeye yöneldikleri zaman ortaya çıkabilirler. Kişi eldeki gerçeklere göre hareket ederse, hedefe ulaşma yolunda hızla ilerleyebilir. Hedefin netleşmesi için sistem, ortam ve perspektifi iyi belirlemek gerekir. Hedefe ulaşamama korkusundan ziyade engelleri aşma noktasında özgüven tazelenmelidir. Bu noktada sonuca kilitlenmeden ziyade, sürece ait bazı konular üzerinde tartışma daha verimli olabilir.
Sıradan insanların hevesleri, başarılı insanların hedef ve gayeleri vardır. Her insan için seçilecek en değerli şey, kendisi için başarması olası en yüksek düzeydir. Herkesin kabiliyet ve kapasitesine göre bir hedefi olmalıdır. Bu noktada örnek alınacak kişilere ihtiyaç olabilir. İnsanın enerjisini üst seviyede kullanabilmesi için hedeflerin iyi belirlenmesi gerekir. Çünkü belirlenmiş bir amacı olmayan kişi, kendini gerçekleştiremez, enerjisini yitirir, ömrünü boşa geçirir.
Hedefler belirlenirken gerçekçi olunmalı ve hedefler başarılara göre oluşturulmalıdır. Kişi hedeflerine ulaşacağı konusunda kendine güvenmelidir. Çünkü ümidini kaybetmiş olanın, başka kaybedeceği şeyi kalmaz. Her türlü işe girişmek için iradeye sahip olan insan, hedefine ulaşabilir. Bazı sıkıntı ve zorluk karşısında bitkinlik ve başarısızlık korkusuna kapılmamalıdır. Bir şeyden korkmak, içine düşmekten daha tehlikelidir. Korkulan şeyin üzerine gitmek gerekir. Başarı ancak bundan sonra kendini hissettirir.
Kabiliyet ve kapasiteye göre, hedef netleştikten sonra, kendine güven devreye girmelidir. Özgüvenle hedefe kilitlenen kişi, azmederse mutlaka başarılı olur. Çünkü azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz.
Hedefler yüksek ve ulvi gayeli olmalıdır. Bu, insanın maddi manevi bütün güçlerini kullanması noktasında, kişiye güç verir. Hedeflere ulaşan kişiler kaliteyi yükseltecek, fertlerin kalitesi, toplumun kalitesi olacak, toplumların kalitesi de insanlığın kalitesini teşkil ederek yaşanılabilir bir dünya kurulmasına yardımcı olacaktır.

http://www.ayisigigazetesi.com/modules.php?name=Kose_Yazilari&op=viewarticle&artid=264

Dr.H.Emin Sert
www.eminsert.com

 

 

 

 

Bir cevap yazın