Gelişimin Anahtarı Takdir

Gelişim, insan ve toplum için bir ihtiyaçtır. Sürecin içinde olmaktan kaynaklanan farkına varmama zafiyetine rağmen, gelişimin bir parçası olabilmek için gayret etmelidir.
“Marifet iltifata tabidir, müşterisiz meta zayidir.” Takdir etmek ve edilmek gelişimin anahtarıdır. Kabiliyet ve kapasitelerin farkına varmak ve fark ettirmek, takdir ile sağlam bir zemine oturabilir.
Müzakeresi yapılmayan fikrin olgunlaşması mümkün değildir.
Gelişim ortam ve ekiplerini kuramayanlar, sağlıklı üretim yapamazlar.

 

Bir cevap yazın