Güven Duymak

Güven, ilişki ve iletişimlerin temelini oluşturur. Güvenden mahrum kişi, kurum ve iletişimlerin sağlıklı bir zeminde devam etmesi mümkün değildir.
Güven verilmeden alınmaz. Ön yargı ve fikirler, güven duygusunun baş düşmanlarındandır.
Kişi ve kurum iletişimlerinde güven ve kontrol sistemi, sağlıklı bir zeminde işletilmelidir.

Bir cevap yazın