Günlük Hayat

“Sizin en hayırlınız Kuran’ı öğrenen ve öğreteninizdir. “
(Hadis-i Şerif)

“Küçüklerimize şefkat göstermeyen ve büyüklerimizin hatıranı saymayan, kıymetini bilmeyen, bizden değildir.” Hadis-i Şerif

“Zararını görsen bile doğruluktan ayrılma”

Said İbnu’l- Müseyyeb (rahimehullah) anlatıyor:

Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Şeytan tek başına olanla, iki kişi beraber olana sıkıntı verir. Eğer üç kişi olurlarsa onlara sıkıntı veremez.” Muvatta, İsti’zân 36, (2, 978).

eş-Şerrid (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resülullah (aleyhissalâtu vesselàm) buyurdular ki:

Zenginin borcunu savsaklaması, haysiyetinin ihlal edilmesini ve cezalandırılmasını helal kılar.” İbnu’l-Mübàrek der ki: “Irzını helâl kılar”, kendisine kaba davranılır demektir. “Cezalandırılması” da, hapsedilmesidir.” Ebü Dâvud, Akdiye 29, (3628); Nesâi, Büyü 100, (7, 316); İbnu Mâce, Sadakât 18, (2427); Buhâri de bâb başlığında kaydetmiştir. İstikrâz 13.

Hz. Aişe (r.ah.) Allah Resulü’nü (a.s.) şöyle buyururken işittiğini söylemiştir:

Kendisine bir diken yahut ondan büyük bir şey batan hiç bir müslüman yoktur ki onun sebebiyle kendisine bir derece verilmesin ve bir günahı silinmesin.”
Sahih-i Müslim, hadis numarası: 4664

Ebu Hureyre’nin (r.a.) naklettiğine göre:
Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Fıtrat beştir, yahut beş şey fıtrattandır: Sünnet olmak, etek tıraşı olmak, tırnakları kesmek, koltuk altı kıllarını gidermek ve bıyıkları kısaltmak.”
Sahih-i Müslim, hadis numarası: 377

Hz. Aişe (r.ah.) şöyle anlattı:
Allah Resulü (a.s.) temizleneceği zaman temizlenmeye, taranacağı zaman taranmaya, ayakkabı giyeceği zaman giymeye muhakkak sağdan başlamayı severdi.
Sahih-i Müslim, hadis numarası: 395

Cubeyr b. Mut’im’den (r.a.) nakledildiğine göre:
Hz. Peygamber (a.s.): “Akraba ziyaretini kesen kimse Cennete giremez” buyurmuştur.
Sahih-i Müslim, hadis numarası: 4636

Enes b. Malik’ten (r.a.) rivayet edildiğine göre:
Resulü (a.s.): “Biribirinize kin tutmayın, biribirinizle hasetleşmeyin, biribirinizden sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları! kardeşler olunuz. Bir müslümanın din kardeşine küsüp, üç günden fazla ayrı durması helal değildir” buyurmuştur.
Sahih-i Müslim, hadis numarası: 4641

Ebu Hureyre’den (r.a.) bildirildiğine göre: Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurmuştur:

Su-i zandan çekininiz. Çünkü su-i zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin eksikliğini görmeye ve işitmeye çalışmayınız. Birbirinizin özel hayatını araştırmayınız. Menfaatte bencillik yapmayınız. Hasetleşmeyiniz. Birbirinize nefret etmeyiniz. Birbirinize arka dönmeyiniz. Ey Allah’ın kulları! Hepiniz kardeşler olunuz.
Sahih-i Müslim, hadis numarası: 4646

Bir cevap yazın